ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยชนะโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ได้ดำเนินการลงทะเบียน
เข้าร่วมในการดำเนินมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
(Covid-19) ตามที่เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,16:20   อ่าน 93 ครั้ง