ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
โครงการหมวกกันน็อค อปพร.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
✨ วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ✨
การเตรียมความพร้อม มาตรการในการเปิดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ห้องสาธิตการจัดห้องนอนกลางวันของนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
ท่านนายก นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทีมงานเทศบาลนครรังสิต นำโดย ท่านนายก นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรีย
แนวทางการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เข้าตรวจประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19
ไทยชนะโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการชุดนี้พี่ให้น้อง
6 ช่องทางเรียนทางไกล
กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
วันพืชมงคล
10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์)