ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อม มาตรการในการเปิดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ห้องสาธิตการจัดห้องนอนกลางวันของนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
ท่านนายก นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทีมงานเทศบาลนครรังสิต นำโดย ท่านนายก นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรีย
แนวทางการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เข้าตรวจประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19
ไทยชนะโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการชุดนี้พี่ให้น้อง
6 ช่องทางเรียนทางไกล
กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
วันพืชมงคล
10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์)