ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มิ.ย. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนรู้ดู Digital TV Online
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
11 พ.ค. 63 วันพืชมงคล
#วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม 2563